Мови нац. меншин 8 клас підручники

Гагаузька мова 8 клас Курогло 2021

Гагаузька мова: підруч. для 8-го класу

Hahauzka mova 8 klas Kuroglo 2021

Видавництво: Чернівці, Букрек

Новогрецька мова 8 клас Добра 2021

Гагаузька мова: підруч. для 8-го класу

Novogretska mova 8 klas Dobra 2021

Видавництво: Чернівці, Букрек

Польська мова 8 клас Біленька 2021

Польська мова (4-й рік навчання): підруч. для 8-го класу

Polska mova 8 klas Bilenka 2021

Видавництво: Чернівці, Букрек рік

Польська мова 8 клас Войцева 2021

Польська мова (8-й рік навчання): підруч. для 8-го класу для навчальних закладів з навчанням українською мовою

Polska mova 8 klas Voitseva 2021

Видавництво: Чернівці, Букрек рік