Хімія 11 клас Лашевська 2011

Хімія: 11-й клас підручник (рів. стандарту)

Хімія 11 клас Лашевська

Видавництво: Київ, Генеза рік

ISBN: 978-966-11-0060-1

Нова програма 2019.

Завантажити

Вельмишановні одинадцятикласники!

Протягом цього нового навчального року на вас очікує:
• поглиблення знань з органічної хімії, набутих в основній школі;
• встановлення причинно-наслідкових зв’язків між хімічними та фізичними властивостями найважливіших органічних сполук й їх використанням;
• конкретизування уявлень стосовно різноманітності органічних сполук;
• додаткова інформація щодо теорії як вищої форми наукових знань та рівнів структурної організації речовин;
• удосконалення вмінь безпечного поводження з лабораторним обладнанням та реактивами протягом виконання різних хімічних дослідів;
• застосування методів пізнання, відомих вам з основної школи, упродовж демонстрування вчителем хімічних дослідів та виконання їх власноруч на уроках або в позаурочний час;
• використання вміння роботи з навчальною літературою, а також іншими джерелами додаткової інформації задля розширення власного світогляду;
• розвиток необхідної здатності мислити не тільки абстрактно, але й образно, сприймати критично та вміти аналізувати отриману інформацію.

У реалізації цих завдань вам стане у нагоді новий підручник з хімії. Рубрикація в ньому та наявність умовних позначень значно полегшать ваше орієнтування у навчальному матеріалі.

Читати підручник Хімія 11 клас Лашевська онлайн