Хімія 11 клас Лашевська 2019

Хімія: 11-й клас підручник (рів. стандарту)

Khimija 11 klas Lashevska 2019

Видавництво: Київ, Генеза

ISBN: 978-966-11-0996-3

Завантажити

Підручник побудовано з точки зору системно-діяльнісного підходу, що забезпечує широкий спектр видів робіт та враховує індивідуальні можливості та здібності кожного учня, збільшення їх творчого потенціалу, гарантує успішне досягнення очікуваних цілей навчання. Також в цьому підручнику використано компетентнісний підхід до вивчення хімії в учбових закладах загальної середньої освіти, реалізовано наскрізні змістові лінії такі як: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність». Величезну уваги в цій книзі безпосередньо приділено розв’язанню розрахункових задач і навчальним хімічним експериментам, зокрема з використанням засобів побутової хімії.

Читати підручник Хімія 11 клас Лашевська 2019 онлайн