Фізика 11 клас Коршак 2011

Фізика: підр. для 11 класу (рів. стандарту)

Фізика 11 клас Коршак

Видавництво: Київ, Генеза рік

ISBN: 978-966-11-0066-3

Завантажити

З цією книгою ви завершуєте вивчення шкільного курсу фізики, який опановував ся вами протягом чотирьох років. Упродовж цього часу ви оволоділи основними законами та поняттями фізики, навчились досліджувати фізичні процеси та явища, застосовувати отримані знання з метою пояснення різних явищ природи, розв’язувати фізичні задачі різних рівнів академічної складності. Маємо сподівання, що вам буде користь з набутих знань та досвіду в подальшій діяльності. Адже ви живете в сучасному високотехнологічному суспільстві, де відповідний стиль мислення та науковий світогляд являються основою безконфліктного та комфортного співіснування людини та природи, фундаментом економічно-соціального прогресу. Світ високих сучасних технологій та техніки, в котрому зараз перебуває людство, вимагає від кожної людини не стільки глибокого розуміння цих процесів, які відбуваються навкруги, скільки розуміння їх природи та передбачення відповідних наслідків, які можуть виникнути при нехтуванні фундаментальними законами природи, неосвіченості та невігластві. Фізика, як світоглядна наука, допомагає формувати мислення, забезпечує загальнонауковими методами пізнання, котрі необхідні кожній сучасній людині, незалежно від особливостей її професійної діяльності чи фаху.

Читати підручник Фізика 11 клас Коршак онлайн