Українська мова 11 клас Караман 2011

Українська мова: підручник для 11-го кл. (академічний рівю, профільний рівень)

Українська мова 11 клас Караман

Видавництво: Київ, Освіта рік

ISBN: 978-966-04-0821-0

Нова програма 2019.

Завантажити

Сьогодні, коли українська мова розширюється у сфері свого функціонування, посилена увага приділяється писемному та усному культурному мовленню. Володіння добірною українською мовою набуває престижності, настає поступове розуміння того, що досконала мовленнєва компетенція є важливою та необхідною складовою професіограми серед працівників різноманітних спеціальностей.

За допомогою підручника 11-го класу ви систематизуватимете та узагальнюватимете вивчене з пунктуації, синтаксису та морфології, засвоюватимете елементи практичної риторики та стилістики, додатково повторюватимете матеріал з орфоепії, фонетики, фразеології, лексикології, орфографії.

Оскільки підручник поєднує профільний та академічний рівні, автори деякою мірою змінили загальну його структуру, збільшивши частину з практичними завданнями для більш детального дослідження поданого мовного матеріалу. На початку тем та розділів, що призначені до вивчення згідно програми одного з рівнів, вказані умовні позначення. Спільні рівні мають у завданнях до вправ вказівки на певний рівень.

Читати підручник Українська мова 11 клас Караман онлайн