Іспанська мова 11 клас Редько 2019 11-й рік

Іспанська мова: підруч. для 11 класу, 11-й рік навч. (рівень стандарту)

Ispanska mova 11 klas Redko 2019 11

Видавництво: Київ, Генеза

ISBN: 978-966-11-0988-8

Завантажити

Підручник створено відповідно до навчальної програми з іноземних мов і побудовано з позиції комунікативно-діяльнісного підходу, згідно з яким опанування іноземних мов розглядається як процес набуття учнями вмінь та навичок спілкування в усній та писемній формах.

Матеріал підручника сконструйовано відповідно до тематичного принципу. Підручники складається з тематичних розділів, кожен з яких, у свою чергу, поділено на уроки, які є цілісними компонентами, у межах яких розв’язується певне завдання комунікативного характеру. Згідно з умовами викладач може дозувати інформацію запропоновану на уроці, забезпечуючи засвоєння учнями певного обсягу усного і граматичного матеріалу, передбаченого програмою. Застосовуючи даний підхід, учитель має змогу використовувати на уроці додаткові дидактичні засоби, що посилюють ефективність навчального процесу.

Читати підручник Іспанська мова 11 клас Редько 2019 11-й рік онлайн