Геометрія 11 клас Бевз 2011

Геометрія: 11 клас: підр. для ЗОНЗ (академічний рівень, профільний рівень)

Геометрія 11 клас Бевз

Видавництво: Київ, "Генеза" рік

ISBN: 978-966-11-0064-9

Завантажити

Навчальна книга перед вами – це підручник з геометрії 11-го класу. В ньому містяться деякі особливості. Перш за все, з поданим підручником ви завершуватимете вивчення предмету геометрії у середній школі. Також у ньому міститься друга частина стереометрії, включно з матеріалом для повторення та закріплення знань з усього опанованого курсу геометрії. Завершуючи докладне вивчення цього предмету, вам слід уявити всю її та зрозуміти, до якої її частини належить матеріал, поданий для засвоєння в 11-му класі. Другою особливістю цього підручника є його дворівнева структура будови, що безпосередньо відповідає профільному та академічному рівням. Навчальна книга містить весь найнеобхідніший теоретичний матеріал, котрий можна віднести до програми академічного рівня, в додаток до якого виділено чималу кількість вправ на закріплення. Окрім цього, в ній міститься система вправ та матеріал, котрі мають допомогти в опрацюванні геометрії на відповідному профільному рівні. Теоретичний матеріал таких рівнів розмежовується у підручнику позначкою у вигляді знаку «пі». Класи академічного рівню можуть скорочено розглядати параграфи стосовно геометричних перетворень та многогранних кутів, оминаючи доведення відповідних теорем. Вправи та задачі у підручнику розподілено на вправи, що розраховані для усного опрацювання та розподілені за рівнями А, Б та В відповідно, також вправи підвищеного рівня складності (які позначені «зірочкою» - *) й для повторення опанованого навчального матеріалу. Переважна кількість поданих вправ рівню В зазначена для розв’язування для тих учнів, що оволодівають програмою, котра відноситься до профільного рівня.

Читати підручник Геометрія 11 клас Бевз онлайн