Українська мова 9 клас Єрмоленко 2009

Українська мова: підручн. для 9-го класу

Українська мова 9 клас Єрмоленко

Видавництво: Київ, Грамота рік

ISBN: 978-966-349-181-3

Завантажити

Автори підручника запрошують вас дізнатись більше про синтаксис. Суть синтаксису – у будові словосполучень, простих, складних та ускладнених речень. Ваша увага у дев’ятому класі буде насамперед привернута до будови складного речення, включаючи усі його різновиди.

Вам буде пояснено будову сполучникових та безсполучникових видів речень, ви навчитеся використанню складнопідрядних та складносурядних сполучникових речень, будете вміти розрізняти різні змістові відношення, які існують між частинами у складних реченнях, будете спроможні перетворити сполучникове речення на безсполучникове й навпаки, аналізуватимете розгортання думки у складному синтаксичному цілому.

Сучасна писемна мова неможлива без розділових знаків та розподілу тексту за абзацами. Знаки пунктуації та абзаци надають висловленій думці впорядкованості, полегшення її сприйняття. Працюючи над виконанням різнорівневих вправ, ви опануєте вміння розставляти правильно розділові знаки у складних реченнях з різновидами безсполучникового та сполучникового зв’язку, використовуватимете види складних речень в залежності від типу та стилю висловлення.

Читати підручник Українська мова 9 клас Єрмоленко онлайн