Правознавство 9 клас Сутковий 2009

Правознавство (практичний курс): підруч. для 9-го класу

Правознавство 9 клас Сутковий

Видавництво: Київ, Генеза рік

ISBN: 978-966-504-924-1

Завантажити

Сьогодні вам надається можливість опанувати одну з важливіших та найдавніших наук – правознавство. Виникнення права було паралельне з появою державного устрою й виконувало роль основного нормативного регулятору в суспільних відносинах. Право, як і сама держава, являється продуктом розвитку суспільства. Моральні та релігійні норми, звичаї були відведені на другий план, й перевагу отримало регулювання правових відносин.

У сучасному українському суспільстві від громадянина вимагається висока правова культура. Цей аспект можливо забезпечити за допомогою правової освіти, яка орієнтована на отримання ціннісних орієнтацій, навичок, знань, що необхідні сучасній людині для виконання життєвих завдань.

Підручник, який ви тримаєте у своїх руках, забезпечить вас практичними навичками відносно застосування правових положень та законів України. Автори даного підручника намагаються спрямувати вас на отримання необхідної інформації, яка орієнтує на життєві потреби й на здобування практичного досвіду з вирішення конкретних життєвих проблем.

Читати підручник Правознавство 9 клас Сутковий онлайн