Географія 11 клас Безуглий 2019

Географія: підручник для 11-го кл. (рівень стандарту)

Geografija 11 klas Bezuglyj 2019

Видавництво: Київ, Генеза

ISBN: 978-966-11-0987-1

Завантажити

Протягом нового навчального року ви будете вивчати курс, що має назву «Географічний простір Землі». Цей курс є узагальнюючим і тісно пов’язаним з попередніми курсами географії, а також інтегрує знання, котрі ви здобували на уроках з астрономії, фізики, історії, інформатики, біології тощо.

Підручник складається з основної частини та вступу. Основна частина включає в себе чотири розділи: «Топографія та картографія», «Загальні закономірності географічної оболонки Землі, «Загальні суспільно-географічні закономірності світу», «Суспільна географія України».

Також слід зауважити, що підручник має практичне спрямування. Книга передбачає різноманітні рубрики й завдання, щоб розглядати найважчі теми курсу за допомогою виконання практичних робіт, досліджень, проведення дискусій, обговорень, розроблення власних проектів, а також самостійне опрацювання позапрограмової літератури, інтернет-ресурсів, економічних, політичних та фізичних карт, обробку та аналіз статистичних і картографічних матеріалів.

Читати підручник Географія 11 клас Безуглий онлайн