Біологія 11 клас Остапченко 2019

Біологія і екологія: підр. для 11-го класу (рів. стандарту)

Biologiia 11 klas Ostapchenko 2019

Видавництво: Київ, Генеза

ISBN: 978‑966‑11‑0990‑1

Завантажити

Протягом цього навчального року ви грунтовніше вивчатимете важливу властивість матерії, а саме здатність адаптуватись, тобто пристосовуватись до різноманітних умов середовища існування; розширите свої знання про імунну систему, профілактику інфекційних, неінфекційних та інвазійних захворювань; дізнаєтесь про сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні, шляхи їх подолання, а також основні напрямки та тенденції реалізації біологічної безпеки. Ви побачите, що за допомогою досліджень у галузі селекції та біотехнології можна вирішити проблему забезпечення населення нашої планети, що продовжує неупинно зростати, харчами та медикаментами, осягнете роль для подальшого розвитку суспільства сучасних досягнень перспективних галузей біології, а саме біотехнології, генної та клітинної інженерії.

Читати підручник Біологія 11 клас Андерсон 2019 онлайн