Астрономія 11 клас Сиротюк 2019

Астрономія: підруч. для 11 класу (рівень стандарту)

Astronomija 11 klas Syrotjuk 2019

Видавництво: Київ, Генеза

ISBN: 978-966-11-0977-2

Завантажити

Астрономія недарма вважається однією з найдревніших наук, котра вивчає об’єкти та явища, що відбуваються в Всесвіті. Ця наука зародилась тисячі років тому на основі практичних потреб людини та бажання пізнати довкілля. Важко переоцінити значення астрономії у розвитку цивілізації та її роль у формуванні світогляду людства.

Як головну мету вивчення астрономії можна виділити формування загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи явищ, а також еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

Всесвітом ми називаємо цей безмежний, динамічний і мінливий світ. Поняття «всесвіт» включає в себе як Землю з іншими планетами, Сонце та зорі, галактики, так і середовище, у якому вони існують. Ми разом з нашою планетою є лише маленькою частинкою цього Всесвіту.

Читати підручник Астрономія 11 клас Сиротюк 2019 онлайн