Мови нац. меншин 2 клас підручники

Гагаузька мова 2 клас Кулаксиз 2014

Гагаузька мова: підруч. для 2-го класу

Hahauzka mova 2 klas Kulaksuz 2014

Видавництво: Чернівці, "Букрек"