Французька мова 6 клас Клименко (6-й рік навчання) 2014

Французька мова: підручник для 6-го кл. (друга іноземна мова)

Французька мова 6 клас Клименко (6-й рік навчання)

Видавництво: Київ, "Генеза" рік

ISBN: 978-966-11-0426-5

Завантажити

Підручник для шостого класу “Mon ami francais” є продовженням серії видань для навчання, які рекомендовані для засвоєння французької мови в навчальних загальноосвітніх закладах.

Інформація використана у підручнику, який створений з використанням комунікативного прийому, зосереджено у рамках тематики, яка визначена програмою, та використане у належних мовних випадках, які стають стимулом для учнів у подальшому спілкуванні мовою французів, висловлюванні своїх міркувань, творчому застосуванню здобутих здібностей та майстерності. Автор віддає головну роль, у вивченні мови французів, спілкуванню, тому значне місце у ньому займають робота у групі чи парі, і неодмінно діалоги. Посібник націлений для практичного, взаємопов'язаного опанування усіма типами мовної діяльності. Письменник віддає головну роль, у вивченні мови французів, комунікації, тому значне місце у ньому посідають робота у групі чи парі, та неодмінно діалоги.

У кінці посібника приведені вправи для підсумкових контрольних робіт, відмінювання дієслів, українсько-французький словник та задачі для підсумкових контрольних робіт. Вивчення кожного уроку в класі розраховане на працю впродовж чотирьох академічних годин.

Читати підручник Французька мова 6 клас Клименко онлайн