Буквар 1 клас Захарійчук 2012

Буквар: підручник для 1-го кл.

Буквар 1 клас Захарійчук

Видавництво: Київ, Грамота рік

ISBN: 978-966-349-347-3

Завантажити

Ви тримаєте в руках найпершу книгу для кожної дитини – «Буквар». Ми потурбувалися, щоб заняття проходили зрозуміло та цікаво для кожного. Тому, будь ласка, ознайомтеся разом з учнями з умовними позначеннями.

Саме тексти допомагають дитині розуміти мову через її стрижневий елемент – слово, тому що воно розкриває у собі звуки, значення та граматику нашої мови взагалі.

Період навчання до букваря

Даний період передбачає потемне вивчення матеріалу. Фундаментальне місце в кожній темі займає малюнок, як першорядний елемент для опанування учнем техніки сприймання почутого на слух, говоріння та аудіювання. Опрацьовуючи текст потрібно:
• зробити лексичний аналіз;
• прочитати учителю відповідний текст;
• почуте вимовити дитині;
• проаналізувати малюнок;
• ознайомитися з граматикою.

Найголовнішою метою цього періоду є здобуття дитиною практичних навичок слухання та засвоєння почутого. Тому на вчителі лежить важлива роль правильного, чистого та зразкового вимовляння. Перед цим познайомте учнів з немовними звуками. Вони повинні самі навчитися виокремлювати речення, як самостійну частинку почутого, графічно моделювати їх, виділяти слова та склади, розмежувати склади в слові за звуковим вимовлянням. Під час вивчення тем про школу та друзів викладач повинен дати уявлення про предмет, не кажучи його найменування. Опрацювання речень на цьому етапі передбачає:
- самостійне утворення речення за даним малюком;
- вибірка речень, відповідних до схем;
- створення речення із слів, запропонованих вчителем.

Такі ключеві слова підкреслені для більш легкого сприйняття. Вчитель має давати завдання на використання різноманітних за метою висловлювання речень.

Період навчання з букварем

За час цього періоду учень має навчитися усім літерам алфавіту, опанувати початковий етап читання, порівнювати звуки та букви. Дитина продовжує освоювати усі види мовлення.

Даний буквар експериментує самостійне читання текстів учителем, який можна відрізнити по дрібному шрифту. Він використовується під час першого ознайомлення з новою буквою та для кращого запам’ятовування звуку у перший період.

Приклад одного із уроків по «Букварю»

Тема: «Засвоєння звуків [з] та [з’], знайомство з буквою «и».

Детальний план уроку:
1. Повідомлення теми заняття;
2. Читання тексту вчителем та запам’ятовування дітьми слів із даними звуками;
3. Учні закривають букварі:
1) Аналіз змістовної частини тексту;
2) Виділення слів з вивчаємими звуками;
3) Створення моделі почутого слова;
4) Вибірка звуку у слові;
5) Характеристика даного звука;
6) Позначення звука літерою;
7) Детальне вивчення конструкції букви;
8) Ознайомлення з місцем літери в алфавіті;
9) Читання вимовленого звука.
4. Обговорення та розбір малюнка (підкреслити зв’язок з текстом);
5. Аналіз звукової структури;
6. Формування техніки читання вивченої літери із іншими буквами та буквосполученнями (використовувати таблиці під малюнком);
7. Заповнення звуко-складових моделей слів – назв предметів на наступній сторінці.

Даний алгоритм має застосовуватися для всіх першокласників однаково, але важливо враховувати особисті здібності та можливості кожного учня окремо. Тому матеріал розмежовується на три рівні складності:
1) Таблиці під малюнком, буквосполучення, слова, що складаються з одного складу та колонки слів – для початкового рівня;
2) Тексти із наявністю невеликої кількості невивчених літер – для середнього рівня;
3) Тексти із позначкою алфавітних букв – високий рівень.

Опрацювання тексту

Кожний текст із «Букваря» навчає сприймати на слух, аналізувати, виокремлювати головну думку, тренує пам’ять, допомагає відчути використані художні засоби, образність слів.

Ужиті прийоми:
• перенесення суті почутого на невербальну мову;
• промовлення реплік твору на прикладі викладача із використанням емоційного забарвлення;
• театральна постанова тексту;
• сюжетна схема;
• структурування порядку образів.

Для прикладу, учбовий текст для розучування літери «и» містить у собі два тексти: один читається вчителем, а інший школярами. Обидва розповідають про лисичку, але вчитель читає її діалог із сорокою, а діти дізнаються, з ким розмовляє сорока, дивлячись на малюночок. Під час читання вчитель звертає увагу на слова: «Апчхи-и-и-и!» та на відповіді сороки: «Будь здорова». Діти повинні уявити обставини та проявити співчуття до персонажів. А у другому тексті розповідається діалог гриба-лисички та тварини-лисички. Завдяки ньому кожен учень розуміє багатозначність вживаних нами слів та вчиться відрізняти їх, залежно від контексту.

Але усі старання вчителя навчити дитину любити читання принесуть справжню користь тільки у тому разі, якщо викладач сам полюбить усю глибину художніх творів та навчиться їх відчувати. І тоді кожен учень впевнено дійде до вершини читання та другого класу.

Читати Буквар Захарійчук 1 клас онлайн