Математика 10 клас Бурда 2010

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Математика: підр. для 10 кл. (рівень стандарту)

Математика 10 клас Бурда

Автор: Бурда , Колесник , Мальований , Тарасенкова

Видавництво: Зодіак-ЕКО, 2010

Предмет: Математика

Клас: 10 клас

ISBN: 978-966-7090-71-5

Дорогі десятикласники!

У цьому році ви починаєте вивчати дуже великий та захоплюючий курс математики, що складається з алгебри і початків аналізу та окремого розділу геометрії - стереометрії.

Під час вивчення першої частини математичного курсу ви будете систематизувати та поглиблювати набуті раніше знання про степені чисел та властивості функцій, а також дізнаєтеся про нові види функцій - степеневі та тригонометричні. Ви навчитеся самостійно будувати графіки функціонально залежних функцій і застосовувати при розв'язуванні задач та дослідженні простих математичних моделювань вивчені у минулих класах поняття.

Вивчаючи другу частину курсу математики ви познайомитесь із дуже цікавим та важливим розділом геометрії, що розповідає про просторові властивості фігур - стереометрією. У минулому році ви вже трохи дізналися про деякі властивості цих фігур, просторове розміщення прямих та площин, алгоритм знаходження поверхонь та об'ємів деяких многогранників і тіл обертання. Але тепер вам випала прекрасна нагода розширити та поглибити свої стереометричні знання, вивчаючи аксіоми стереометрії та їх наслідки, особливості паралельності та перпендикулярності у просторі. Ви зрозумієте, як треба застосовувати вивчені на уроках поняття, ознаки та властивості на практиці для вирішення задач. Саме на уроках математики ви переконаєтеся, наскільки необхідна та вадлива стереометрія, як наука більшості спеціалістів, наприклад, архітекторам, проектувальникам, токарям та іншим.

Читати підручник Математика 10 клас Бурда онлайн